Za nemoteno nadaljevanje sledite navodilom za namestitev korenskega potrdila izdajatelja SIGEN-CA in SIGOV-CA:

https://www.sigen-ca.si/spletna/ca-cert-namestitev.php

Povezave:
Dostop do podatkov o prostorskih aktih