Objekt za suho skladiščenje izrabljenega goriva IG v območju NEK
Datum zadnje posodobitve: 16.09.2020
Gradivo: