Gradnja stavb za rejo živali - hlev 3 in hlev 6 na lokaciji A2 ter obnova hleva 4 in hleva 6 na lokaciji A1
Datum zadnje posodobitve: 04.11.2020
Gradivo: