Gradnja južnega dela 3. razvojne osi, 1. in 2. etape hitre ceste med AC Ljubljana - Obrežje in priključkom Maline s priključki na gospodarsko javno infrastrukturo in zunanjo ureditvijo
Datum zadnje posodobitve: 17.12.2020
Gradivo: