Gradnja proizvodnega objekta: hale V, faza 7 in hale VII, faza 1 s pripadajočo zunanjo, prometno in komunalno infrastrukturo
Datum zadnje posodobitve: 26.03.2021
Gradivo: