Dostop do podatkov o prostorskih aktih v pripravi

Obvestilo uporabnikom
Podatki o zaključenih postopkih priprave prostorskih aktov (veljavni akti) so s tega spletnega mesta umaknjeni in so na voljo na prenovljenem spletnem mestu.

Strateški prostorski akti na državni ravni
Državni izvedbeni prostorski akti
Spremembe in dopolnitve državnega lokacijskega načrta za drugi tir železniške proge na odseku Divača–Koper
Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R42/1 Anže–Brestanica
Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R15/1 Lendava - Ljutomer
Državni prostorski načrt za ureditev platoja Karavanke
Državni prostorski načrt za rekonstrukcijo glavne ceste G2-107 od Šentjurja do Dobovca
Državno prostorsko načrtovanje za zmanjšanje poplavne ogroženosti v Spodnji Savinjski dolini
Državni prostorski načrt za HE Suhadol, HE Trbovlje in HE Renke na srednji Savi
Državni prostorski načrt za daljnovod DV 2 × 110 kV RTP Kočevje - RTP Črnomelj
Državni prostorski načrt za vetrno elektrarno Ojstrica
Državni prostorski načrt za letališče Jožeta Pučnika Ljubljana
Državni prostorski načrt za državno cesto Krško - Brežice
Državni prostorski načrt za obvoznico Most na Soči
Državno prostorsko načrtovanje za nadgradnjo železniške proge št. 80 državna meja – Metlika – Ljubljana na odseku Novo mesto – Ivančna Gorica
Državno prostorsko načrtovanje za nadgradnjo železniške proge na odseku Borovnica-Logatec
Državni prostorski načrt za nadgradnjo železniške proge št. 21 Ljubljana Šiška - Kamnik Graben
Državni prostorski načrt načrt za DV 110 KV Divača - Koper I s prehodom na 2 × 110 KV
Državni prostorski načrt za letališče Edvarda Rusjana Maribor
Državni prostorski načrt za obvoznico glavne ceste G2-106 v Velikih Laščah
Državni prostorski načrt za polje vetrnih elektrarn Golič
Državni prostorski načrt za navezovalno cesto Zahodna obvoznica Maribor
Državni prostorski načrt za avtocestni priključek Kranj sever
Državni prostorski načrt za sončne elektrarne Zlatoličje Formin
Državni prostorski načrt za hitro cesto na odseku Koper-Dragonja
Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R15/1 Ljutomer-Kidričevo
Državni prostorski načrt za nadgradnjo železniške proge Ljubljana–Kranj–Jesenice–državna meja v koridorju obstoječe proge
Državni prostorski načrt za PVE Dolenja vas
Državni prostorski načrt za PVE Griže-Veliko Polje
Spremembe in dopolnitve državnega lokacijskega načrta za drugi tir železniške proge na odseku Divača–Koper
Državni prostorski načrt za 4. razvojno os na odseku Cerkno - Hotavlje
Državni prostorski načrt za obvoznico Volče
Državni prostorski načrt za ekodukt na odseku avtoceste Unec - Postojna
Državni prostorski načrt za RTP Ravne s priključnim 220 kV daljnovodom
Državni prostorski načrt za državno cesto od Otiškega Vrha do meje z Republiko Avstrijo na Holmcu
Državni prostorski načrt za polje vetrnih elektrarn Rogatec
Državni prostorski načrt za osrednje vadišče Slovenske vojske
Državni prostorski načrt za polje vetrnih elektrarn Zajčica
Državni prostorski načrt za polje vetrnih elektrarn Paški Kozjak
Državno prostorsko načrtovanje za polje vetrnih elektrarn Mislinja
Državno prostorsko načrtovanje za državno cesto Podgora–Letuš – povezava na severni del tretje razvojne osi
Državno prostorsko načrtovanje za avtocesto na odseku Postojna–Jelšane
Državni prostorski načrt za nadgradnjo železniške proge št. 80 državna meja – Metlika – Ljubljana na odseku Ivančna Gorica – Ljubljana
Državni prostorski načrt za DV 2X110 kV Brestanica-Hudo, odsek Brestanica-Družinska vas
Državni prostorski načrt za daljnovod 2x110 kV Murska sobota-Mačkovci od SM 16 do SM 21
Državni prostorski načrt za obvoznico glavne ceste G2-106 na območju Ribnice
Državni prostorski načrt za obvoznico glavne ceste G2-106 na območju Kočevja
Državni prostorski načrt za daljnovod 2 × 110 kV RTP Ravne - RTP Mežica
Državni prostorski načrt za park vetrnih elektrarn Senožeška Brda
Občinski prostorski akti
Ajdovščina
Ankaran
Apače
Beltinci
Benedikt
Bistrica ob Sotli
Bled
Bloke
Bohinj
Borovnica
Bovec
Braslovče
Brda
Brezovica
Brežice
Cankova
Celje
Cerklje na Gorenjskem
Cerknica
Cerkno
Cerkvenjak
Cirkulane
Črenšovci
Črna na Koroškem
Črnomelj
Destrnik
Divača
Dobje
Dobrepolje
Dobrna
Dobrova-Polhov Gradec
Dobrovnik
Dol pri Ljubljani
Dolenjske Toplice
Domžale
Dornava
Dravograd
Duplek
Gorenja vas-Poljane
Gorišnica
Gorje
Gornja Radgona
Gornji Grad
Gornji Petrovci
Grad
Grosuplje
Hajdina
Hoče-Slivnica
Hodoš
Horjul
Hrastnik
Hrpelje-Kozina
Idrija
Ig
Ilirska Bistrica
Ivančna Gorica
Izola
Jesenice
Jezersko
Juršinci
Kamnik
Kanal ob Soči
Kidričevo
Kobarid
Kobilje
Kočevje
Komen
Komenda
Koper
Kostanjevica na Krki
Kostel
Kozje
Kranj
Kranjska Gora
Križevci
Krško
Kungota
Kuzma
Laško
Lenart
Lendava
Litija
Ljubljana
Ljubno
Ljutomer
Logatec
Log-Dragomer
Loška dolina
Loški Potok
Lovrenc na Pohorju
Luče
Lukovica
Majšperk
Makole
Maribor
Markovci
Medvode
Mengeš
Metlika
Mežica
Miklavž na Dravskem polju
Miren-Kostanjevica
Mirna
Mirna Peč
Mislinja
Mokronog-Trebelno
Moravče
Moravske Toplice
Mozirje
Murska Sobota
Muta
Naklo
Nazarje
Nova Gorica
Novo mesto
Odranci
Oplotnica
Ormož
Osilnica
Pesnica
Piran
Pivka
Podčetrtek
Podlehnik
Podvelka
Poljčane
Polzela
Postojna
Prebold
Preddvor
Prevalje
Ptuj
Puconci
Rače-Fram
Radeče
Radenci
Radlje ob Dravi
Radovljica
Ravne na Koroškem
Razkrižje
Rečica ob Savinji
Renče-Vogrsko
Ribnica
Ribnica na Pohorju
Rogaška Slatina
Rogašovci
Rogatec
Ruše
Selnica ob Dravi
Semič
Sevnica
Sežana
Slovenj Gradec
Slovenska Bistrica
Slovenske Konjice
Sodražica
Solčava
Središče ob Dravi
Starše
Straža
Sveta Ana
Sveta Trojica v Slovenskih goricah
Sveti Andraž v Slovenskih goricah
Sveti Jurij ob Ščavnici
Sveti Jurij v Slovenskih goricah
Sveti Tomaž
Šalovci
Šempeter-Vrtojba
Šenčur
Šentilj
Šentjernej
Šentjur
Šentrupert
Škocjan
Škofja Loka
Škofljica
Šmarje pri Jelšah
Šmarješke Toplice
Šmartno ob Paki
Šmartno pri Litiji
Šoštanj
Štore
Tabor
Tišina
Tolmin
Trbovlje
Trebnje
Trnovska vas
Trzin
Tržič
Turnišče
Velenje
Velika Polana
Velike Lašče
Veržej
Videm
Vipava
Vitanje
Vodice
Vojnik
Vransko
Vrhnika
Vuzenica
Zagorje ob Savi
Zavrč
Zreče
Žalec
Železniki
Žetale
Žiri
Žirovnica
Žužemberk
Regionalni prostorski akti
Ni podatkov.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za naravne vire in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mnvp(at)gov.si
© Ministrstvo za naravne vire in prostor