Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Občina Grosuplje

Strateški in izvedbeni prostorski akti
Podrobni izvedbeni prostorski akti
Lokacijske preveritve
Lokacijska preveritev v enoti urejanja prostora ŠJ 18 A
Lokacijska preveritev v enoti urejanja prostora GR 49 Cs ppip
Lokacijska preveritev v enoti urejanja prostora ŠS 3 A
Lokacijska preveritev v enoti urejanja prostora IG 8 Ak
Lokacijska preveritev v enoti urejanja prostora ŠJ 399 A
Lokacijska preveritev v enoti urejanja prostora ML 6 A
Lokacijska preveritev v enoti urejanja prostora PO 9 A
Lokacijska preveritev v enoti urejanja prostora ŠJ 31 Ak
Lokacijska preveritev v v enoti urejanja prostora GR 1 A
Lokacijska preveritev v enoti urejanja prostora GR 45 in GR 320
Lokacijska preveritev v enoti urejanja prostora ŠJ 17 A
Lokacijska preveritev v enoti urejanja prostora RA 5 A
Lokacijska preveritev v enoti urejanja prostora GR 229 Sse
Lokacijska preveritev za namen individualnega odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev za poslovno proizvodni objekt v EUP GR 102
Lokacijska preveritev za enoto urejanja prostora ML 5
Lokacijska preveritev za namen individualnega odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev v EUP GR 41 v Grosuplju
Lokacijska preveritev za del območja EUP GR 105
Lokacijska preveritev za enoto urejanja prostora GR 232 Sse v Občini Grosuplje
Lokacijska preveritev za namen določanja obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v EUP ML 10 in individualno odstopanje od PIP
Lokacijska preveritev za namen individualnega odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev za del EUP GR 41 v Grosuplju
Lokacijska preveritev za enoto urejanja prostora GR 69 CU v Občini Grosuplje
Lokacijska preveritev za enoto urejanja prostora GR 232 SSe št. 2 v Občini Grosuplje
Lokacijska preveritev v enoti urejanja prostora GR 237 SSv ZN
Lokacijska preveritev za namen individualnega odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev v EUP GR 53
Lokacijska preveritev v EUP ŠJ 368 za določitev odstopanja od PIP na zemljišču s parc. Št. 368/6, k.o. 1789 - Ponova vas
Lokacijska preveritev za EUP GR 272 v Občini Grosuplje
Lokacijska preveritev za del EUP GR 108 in del EUP GR 332
Lokacijska preveritev EUP ŠS 248 Šmarje-Sap v Občini Grosuplje
Lokacijska preveritev v enoti urejanja prostora GR 99 IG v Občini Grosuplje
Lokacijska preveritev v enoti urejanja prostora z oznako PO 220 A ppip za določitev obsega in velikosti stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na zemljiščih s parc. št. 659/1, 660/3, 650/12, 650/13, k.o. 1780 - Blečji vrh
Prostorski akti v pripravi
Ustavljeni postopki priprave prostorskih aktov
Drugi predpisi

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mop(at)gov.si
© Ministrstvo za okolje in prostor