Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Občina Krško

Strateški in izvedbeni prostorski akti
Podrobni izvedbeni prostorski akti
Lokacijske preveritve
Lokacijska preveritev za omogočanje začasne rabe prostora za kolesarski poligon »PUMP TRACK« v območju veljavnega Ureditvenega načrta za naselje Videm v Krškem (EUP KRŠ 0216)
Lokacijska preveritev za območje razpršene poselitve z oznako EUP PPL 133 v k.o. Veliki Podlog
Lokacijska preveritev za del EUP VEV 091 (PIP, Willy Stadler)
Lokacijska preveritev za širitev stavbnega zemljišča na območju posamične poselitve – EUP SRE 1323
Lokacijska preveritev za omogočanje začasne rabe prostora na območju predvidenega občinskega prostorskega načrta (EUP SEN 034)
Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi – EUP DLE 1344
Lokacijska preveritev za prilagoditev in določitev natančne oblike ter širitev stavbnega zemljišča na območju posamične poselitve (EUP LOK 1314)
Lokacijska preveritev za individualno odstopanje od PIP v delu EUP SEN 0414
Lokacijska preveritev za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju naselja Gorenja vas (EUP VEV 05) v občini Krško
Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi–EUP STO 135 (občina Krško)
Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi - EUP SPR 132
Lokacijska preveritev za omogočanje začasne rabe prostora – parkirišče na območju veljavnega ureditvenega načrta za naselje Raka (EUP RAK 02)
Lokacijska preveritev za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju naselja Smednik- EUP SME 05
Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi– EUP GOL 135 (občina Krško)
Lokacijska preveritev za omogočanje začasne rabe prostora - nadstrešnica za Bibliobus enota urejanja prostora KRŠ 0219 (CU) – del
Lokacijska preveritev za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju EUP LES 041
Lokacijska preveritev za individualno odstopanje od PIP ZN Dorc - Brestanica, EUP BRE 026
Lokacijska preveritev za omogočanje začasne rabe prostora na območju EUP BRE 026 (naselje Brestanica)
Prostorski akti v pripravi
Drugi predpisi

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mop(at)gov.si
© Ministrstvo za okolje in prostor