Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Mestna občina Krško

Strateški in izvedbeni prostorski akti
Podrobni izvedbeni prostorski akti
Lokacijske preveritve
Lokacijska preveritev za omogočanje začasne rabe prostora za kolesarski poligon »PUMP TRACK« v območju veljavnega Ureditvenega načrta za naselje Videm v Krškem (EUP KRŠ 0216)
Lokacijska preveritev za območje razpršene poselitve z oznako EUP PPL 133 v k.o. Veliki Podlog
Lokacijska preveritev za del EUP VEV 091 (PIP, Willy Stadler)
Lokacijska preveritev za širitev stavbnega zemljišča na območju posamične poselitve – EUP SRE 1323
Lokacijska preveritev za omogočanje začasne rabe prostora na območju predvidenega občinskega prostorskega načrta (EUP SEN 034)
Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi – EUP DLE 1344
Lokacijska preveritev za prilagoditev in določitev natančne oblike ter širitev stavbnega zemljišča na območju posamične poselitve (EUP LOK 1314)
Lokacijska preveritev za individualno odstopanje od PIP v delu EUP SEN 0414
Lokacijska preveritev za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju naselja Gorenja vas (EUP VEV 05) v občini Krško
Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi–EUP STO 135 (občina Krško)
Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi - EUP SPR 132
Lokacijska preveritev za omogočanje začasne rabe prostora – parkirišče na območju veljavnega ureditvenega načrta za naselje Raka (EUP RAK 02)
Lokacijska preveritev za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju naselja Smednik- EUP SME 05
Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi– EUP GOL 135 (občina Krško)
Lokacijska preveritev za omogočanje začasne rabe prostora - nadstrešnica za Bibliobus enota urejanja prostora KRŠ 0219 (CU) – del
Lokacijska preveritev za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju EUP LES 041
Lokacijska preveritev za individualno odstopanje od PIP ZN Dorc - Brestanica, EUP BRE 026
Lokacijska preveritev za omogočanje začasne rabe prostora na območju EUP BRE 026 (naselje Brestanica)
Lokacijska preveritev za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju EUP LES 033
Prostorski akti v pripravi
Ustavljeni postopki priprave prostorskih aktov
Drugi predpisi

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mop(at)gov.si
© Ministrstvo za okolje in prostor