Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Občina Laško

Strateški in izvedbeni prostorski akti
Podrobni izvedbeni prostorski akti
Lokacijske preveritve
Lokacijska preveritev na območju ureditvenega načrta starega mestnega jedra Laško - prizidava k OŠ Primoža Trubarja v Laškem
Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi na parcelah št. 270/4, 280/3, 122/3 in 951/7, k.o. Šentrupert
Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 1169/3 in 1171/2, k.o. Paneče (1042)
Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi na parcelah št. 1430/4, 1430/5 in 1430/7, k. o. Olešče
Lokacijska preveritev za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta KS 2 Debro
Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi - na parcelah št. *126, *129, 1541, 1550/1, 1600/1, 1602 in 1603, k.o. Trobni Dol (1033)
Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi na parcelah št. 750, 759 in 765/7, k.o. Plazovje (1038)
Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi na parcelah št. 341 in 342, k.o. Lažišče (1041)
Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi na parcelah št. 719/4, 719/8, *148 in 1306/5, k.o. Vrh nad Laškim (1036)
Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi na parcelah  št. 889/1, 889/2 in 890/3, vse k.o. Lahomšek (1029)
Prostorski akti v pripravi
Ustavljeni postopki priprave prostorskih aktov
Drugi predpisi

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mop(at)gov.si
© Ministrstvo za okolje in prostor