Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Občina Ljutomer

Strateški in izvedbeni prostorski akti
Podrobni izvedbeni prostorski akti
Lokacijske preveritve
Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za del parcele 455/11 v k.o. 268 – Slamnjak
Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za del parcel 849/3 in 850/1 v k.o. 256 – Radoslavci
Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za del parcele številka 1339 k.o. 256 Radoslavci
Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na delu parc. št. 14/2, 14/4, 14/5 in 319/2 k.o. Nunska Graba, ter delu parc. št. 38/7 in 192/2 k.o. Presika ter istočasno povečanje izvornega območja posamične poselitve na delu parc. št. 14/1 in 14/3 k.o. Nunska Graba
Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na delu parcele št. 371/6 v k.o. Gresovščak
Lokacijska preveritev za preoblikovanje izvornega območja posamične poselitve na delu parc. št. 28/2 v k.o. Gresovščak ter istočasno povečanje izvornega območja posamične poselitve na delu parc. št. 28/2 v k.o. Gresovščak
Lokacijska preveritev za preoblikovanje izvornega območja posamične poselitve na delu parc. št. 435/3 v k.o. 252 - Bučkovci ter istočasno povečanje izvornega območja posamične poselitve na delu parcele št. 431/1 v k.o. 252 - Bučkovci
Lokacijske preveritve za preoblikovanje izvornega območja posamične poselitve na delu parc. št. 504/1 in 505/3 v k.o. Radomerje
Lokacijske preveritve za preoblikovanje in povečanje območja posamične poselitve v k.o. Radomerje, parc. št. 153/1 in 153/2
Lokacijska preveritev za preoblikovanje izvornega območja posamične poselitve na delu parc. št. 101/1 in 101 v k.o. 260 - Kamenščak
Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za del parcele št. 943/4 v k.o. 257 Branoslavci
Lokacijska preveritev za preoblikovanje izvornega območja posamične poselitve na delu parc. št. 111/4 in 637/1 v k.o. 264 Radomerje
Lokacijska preveritev z določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za del parcele št. 241, 242 in 250/4 v k.o. 248 - Precetinci
Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za del parc. št. 586/3 v k.o. 249 Kuršinci
Lokacijska preveritev za preoblikovanje izvornega območja stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na delu parc. št. 662 in 647/2 v k.o. 249 - Kuršinci
Lokacijska preveritev za preoblikovanje izvornega območja posamične poselitve na delu parc. št. 318/2, 318/3 in 319/3 v k.o. 265 Gresovščak
Prostorski akti v pripravi
Ustavljeni postopki priprave prostorskih aktov
Drugi predpisi

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mop(at)gov.si
© Ministrstvo za okolje in prostor