Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Občina Logatec

Strateški in izvedbeni prostorski akti
Podrobni izvedbeni prostorski akti
Lokacijske preveritve
Lokacijska preveritev na območju proizvodnega objekta Lonstroff d.o.o. v Logatcu
Lokacijska preveritev za stanovanjsko sosesko Kalce nad križiščem
Lokacijska preveritev za prizidavo zdravstvenega doma Logatec
Lokacijska preveritev za širitev obsega stavbnega zemljišča v enoti urejanja prostora z oznako PE-19 v Občini Logatec
Lokacijska preveritev za širitev obsega stavbnega zemljišča v enoti urejanja prostora z oznako MB-39 v občini Logatec
Lokacijska preveritev za širitev obsega stavbnega zemljišča v enoti urejanja prostora z oznako RA-15 v občini Logatec
Lokacijska preveritev za širitev obsega stavbnega zemljišča v enoti urejanja prostora z oznako RO-24 v občini Logatec
Lokacijska preveritev za določanje stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v EUP RO-63
Lokacijska preveritev za območje posamične poselitve ter individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev v EUP VR-31
Lokacijska preveritev za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi 5774 – Martinšek
Lokacijska preveritev za območje posamične poselitve v EUP RO-118 v občini Logatec
Lokacijska preveritev za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi in za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev – Treven
Lokacijska preveritev za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi - Žakelj (MB-28)
Lokacijska preveritev za namen individualnega odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev v EUP DL-7 v Logatcu
Lokacijska preveritev na območju nepozidanega stavbnega zemljišča PE »BL11« v Blekovi vasi / Logatec
Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi EUP BL-185, BL-194 in OP-45/7
Lokacijska preveritev za območje posamične poselitve v EUP ZI-19 v občini Logatec
Lokacijska preveritev za območje posamične poselitve v EUP VR-17 v občini Logatec
Prostorski akti v pripravi
Ustavljeni postopki priprave prostorskih aktov
Drugi predpisi

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mop(at)gov.si
© Ministrstvo za okolje in prostor