Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Mestna občina Murska Sobota

Strateški in izvedbeni prostorski akti
Podrobni izvedbeni prostorski akti
Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko območje ob Sončni ulici (EUP SO 106)
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za obrtno cono Murska Sobota - sever (za območje NOVOMAT in območje BTC)
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota – zahod (vila hiša)
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območje »Lendavska – sever« v Murski Soboti
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za obrtno cono Murska Sobota – sever (poslovno trgovski objekt)
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za obrtno cono Turopolje 1 v Murski Soboti (trgovski objekt)
Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko območje v Pušči (EUP PU 2)
Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko območje v Rakičanu (EUP RA 3)
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za obrtno cono Murska Sobota – sever (trgovski objekt)
Občinski podrobni prostorski načrt za kamenšnico ob Bakovsi ulici v MS
Občinski podrobni prostorski načrt za severni del EUP SO 99 v Murski Soboti
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota – zahod (prizidava Maximus)
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območje Lendavska – sever v Murski Soboti (stanovanjski bloki)
Občinski podrobni prostorski načrt za širitev kmetije MKG-MID 100338641 v Bakovcih
Občinski podrobni prostorski načrt za enoto urejanja prostora SO 91 v Murski Soboti
Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko območje KR2 »Za ogradi« v Krogu
Lokacijske preveritve
Prostorski akti v pripravi
Ustavljeni postopki priprave prostorskih aktov
Drugi predpisi

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mop(at)gov.si
© Ministrstvo za okolje in prostor