Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Mestna občina Slovenj Gradec

Strateški in izvedbeni prostorski akti
Podrobni izvedbeni prostorski akti
Lokacijske preveritve
Lokacijska preveritev za dele enot urejanja prostora SG-91, SG-36 in SG-63, za novi most Homšnica – Galus
Lokacijska preveritev za dele enot urejanja prostora ŠM-18, ŠM-19 in OM-327, za novi most Daplast
Lokacijska preveritev za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na parceli št. 289/11 k.o. 850-Slovenj Gradec za novogradnjo več funkcijskega poslovnega objekta
Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na območju EUP OM-124 v OPN MOSG
Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na območju EUP OM - 08 v OPN Mestne občine Slovenj Gradec
Lokacijska preveritev za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na EUP OK- 272 v OPN Mestne občine Slovenj Gradec
Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na območju EUP OM - 07
Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na območju EUP OP-38 v OPN MOSG
Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi v Mestni občini Slovenj Gradec na parcelah št. 1653 in 906/3, 930, 924/5 k. o. 847 Vrhe
Lokacijska preveritev za določanje obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi v Mestni občini Slovenj Gradec na parceli št. 271/2 k. o. 848 Sele
Lokacijska preveritev za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev in za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v Mestni občini Slovenj Gradec na parcelah št. 1290/4 in 1291/1 k.o. Vrhe
Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi v Mestni občini Slovenj Gradec na EUP OP-232 v OPN Mestne občine Slovenj Gradec
Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na območju EUP OK-148 v OPN Mestne občine Slovenj Gradec
Prostorski akti v pripravi
Ustavljeni postopki priprave prostorskih aktov
Drugi predpisi

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mop(at)gov.si
© Ministrstvo za okolje in prostor