Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Občina Šmarje pri Jelšah

Strateški in izvedbeni prostorski akti
Podrobni izvedbeni prostorski akti
Lokacijske preveritve
Lokacijska preveritev z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 1423 v naselju Kristan Vrh (parc. št. 588, 589/2, k.o. 1199 – Kristan Vrh)
Lokacijska preveritev z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 1575 v naselju Belo (parc. št. 342/2, 1119/3, k.o. 1190 – Preloge)
Lokacijska preveritev z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 1597 v naselju Lemberg pri Šmarju (parc. št. 483, k.o. 1184 – Lemberg trg)
Lokacijska preveritev z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 1679 v naselju Belo (parc. št. 325/4, k.o. 1190 – Preloge)
Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi - na parceli št. 309/2, k.o. Kristan Vrh (1199)
Lokacijska preveritev za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parceli št. 254/2, k.o. Roginska gorica
Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi - na parcelah št. 514/2, 515 in 516, k.o. Dol pri Šmarju
Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi na parcelah št. 1226/1, 1226/7, 1226/8, 1226/11, k.o. Pijovci
Lokacijska preveritev za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 976 in 977, k.o. Lemberg okolica (1183) ter 1171/3, k.o. Sladka Gora (1186)
Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parceli št. 584/4, k.o. Šmarje pri Jelšah (1200)
Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi - na parcelah št. 487/1 in 484/2, k.o. Dol (1208)
Lokacijska preveritev za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 293, 685/9, 232/1 in 232/2, k.o. Bobovo
Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi - na parcelah št. 944/1, 980/1 in 1212/1, k.o. Babna Reka (1224)
Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi - na parcelah št. 858/3, 858/4 in 859, k.o. Orehovec (1223)
Prostorski akti v pripravi
Ustavljeni postopki priprave prostorskih aktov
Drugi predpisi

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mop(at)gov.si
© Ministrstvo za okolje in prostor