Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Občina Zagorje ob Savi

Strateški in izvedbeni prostorski akti
Podrobni izvedbeni prostorski akti
Lokacijske preveritve
Lokacijska preveritev ID 1228 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/157 na območju Občine Zagorje ob Savi
Lokacijska preveritev ID 1258 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/93 na območju Občine Zagorje ob Savi
Lokacijska preveritev ID 1306 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/1212 na območju Občine Zagorje ob Savi
Lokacijska preveritev ID 1319 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi ter za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za EUP OP 1/541 na območju Občine Zagorje ob Savi
Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/671 na območju Občine Zagorje ob Savi
Lokacijska preveritev ID 1521 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/308 na območju Občine Zagorje ob Savi
Lokacijska preveritev ID 1533 za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev na območju naselja Spodnje Izlake (EUP SI 2) v Občini Zagorje ob Savi
Lokacijska preveritev ID 1708 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/1272 na območju Občine Zagorje ob Savi
Lokacijska preveritev ID 1720 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/93 – druga lokacijska preveritev na območju Občine Zagorje ob Savi
Lokacijska preveritev ID 2359 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi in individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za EUP OP 1/1025 na območju Občine Zagorje ob Savi
Lokacijska preveritev ID 2224 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/1301 na območju Občine Zagorje ob Savi
Lokacijska preveritev ID 2247 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/477 na območju Občine Zagorje ob Savi
Lokacijska preveritev ID 2263 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/379 na območju Občine Zagorje ob Savi
Lokacijska preveritev ID 2293 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/1042 na območju Občine Zagorje ob Savi
Lokacijska preveritev ID 2346 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/377 na območju Občine Zagorje ob Savi
Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/1180
Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/1271
Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 1/88
Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi - EUP OP 1/771
Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za del parc. št. 1720, k.o. Šentlambert- EUP OP 1/795 v Občini Zagorje ob Savi
Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP OP 5/25
Prostorski akti v pripravi
Ustavljeni postopki priprave prostorskih aktov
Drugi predpisi

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mop(at)gov.si
© Ministrstvo za okolje in prostor