Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Mislinja (redni postopek)

Identifikacijska številka: 1864
Podatki o postopku priprave
Postopek sprememb in dopolnitev OPN/OPPN
Sklep o pripravi
Osnutek
Dopolnjen osnutek in okoljsko poročilo (javna razgrnitev in obravnava)
Predlog

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mop(at)gov.si
© Ministrstvo za okolje in prostor