Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Pomorski prostorski plan Slovenije

Identifikacijska številka: 2192
Podatki o prostorskem aktu so po zaključku javne razgrnitve dostopni na https://dokumenti-pis.mop.gov.si/javno/veljavni/02_rep_priprava/2192/index.html.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mop(at)gov.si
© Ministrstvo za okolje in prostor