Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Občinski podrobni prostorski načrt, kot enovit akt za območje "TURISTIČNO NASELJE PUNGART'' PUN-07, vključno s sosednjimi individualnimi območji: PUN-01 Pungart Center, PUN-02 Turistično naselje -PUNGART 3-, PUN-03 Etno vas Kope, PUN-04, PUN-05, PUN-0

Identifikacijska številka: 2967
Podatki o postopku priprave

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mop(at)gov.si
© Ministrstvo za okolje in prostor