Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Državni prostorski načrt za HE Suhadol, HE Trbovlje in HE Renke na srednji Savi

Identifikacijska številka: 957
Podatki o postopku priprave
Odločanje o pripravi načrta
Sklep o pripravi načrta
Skupni del postopka državnega prostorskega načrtovanja

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mop(at)gov.si
© Ministrstvo za okolje in prostor