Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Državni prostorski načrt za glavno cesto G2-108/1182 Zgornji Hotič–Spodnji Hotič

Identifikacijska številka: 990
Podatki o postopku priprave
Odločanje o pripravi načrta
Analiza smernic
Podrobni podatki:
Potrditev predloga najustreznejše variante
Potrditev predloga najustreznejše variante
Načrtovanje potrjene variante ali rešitve
Osnutek načrta
Stališča do pripomb in predlogov

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mop(at)gov.si
© Ministrstvo za okolje in prostor