Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Državni prostorski načrt za vetrno elektrarno Ojstrica

Identifikacijska številka: 992
Podatki o postopku priprave
Skupni del postopka državnega prostorskega načrtovanja
Študija variant in predlog najustreznejše variante
Gradivo za dopolnitev smernic
Dopolnitev analize smernic

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mop(at)gov.si
© Ministrstvo za okolje in prostor