Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Državni prostorski načrt za 1. fazo kamionskega terminala pred novim vhodom v luko Koper

Zgodovina: Uradni list RS, št. 36/09; Uradni list RS, št. 80/10; Uradni list RS, št. 48/11; NPB1
Akti, ki posegajo v ta akt
 • Državni prostorski načrt za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru
 • Identifikacijska številka: 236
 • Predpis sprejema: Uredba o državnem prostorskem načrtu za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v Kopru
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 48/11
 • Povezava: http://www.uradni-list.si/1/content?id=104202
 • Datum sprejema: 16.06.2011
 • Datum objave: 24.06.2011
 • Datum začetka veljavnosti: 09.07.2011
 • Podrobni podatki: povezava
Akti, ki vplivajo na ta akt
 • Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP)
 • Identifikacijska številka: 203
 • Predpis sprejema: Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP)
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 80/10
 • Povezava: http://www.uradni-list.si/1/content?id=100224
 • Datum sprejema: 28.09.2010
 • Datum objave: 12.10.2010
 • Datum začetka veljavnosti: 27.10.2010
 • Podrobni podatki: /
Neuradna prečiščena besedila
 • Uredba o državnem prostorskem načrtu za 1. fazo kamionskega terminala pred novim vhodom v luko Koper (neuradno prečiščeno besedilo št. 1)
 • Publikacija: Pravno-informacijski sistem
 • Povezava: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5183
 • Datum sprejema: /
 • Datum objave: /
 • Datum začetka veljavnosti: /
 • Podrobni podatki: /

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mop(at)gov.si
© Ministrstvo za okolje in prostor