Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Državni prostorski načrt za elektrifikacijo in rekonstrukcijo železniške proge Pragersko - Hodoš

Zgodovina: Uradni list RS, št. 51/09; Uradni list RS, št. 80/10; Uradni list RS, št. 12/14
Akti, ki posegajo v ta akt
 • Državni prostorski načrt za preureditev železniške postaje Pragersko
 • Identifikacijska številka: 421
 • Predpis sprejema: Uredba o državnem prostorskem načrtu za preureditev železniške postaje Pragersko
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 12/14
 • Povezava: http://www.uradni-list.si/1/content?id=116301
 • Datum sprejema: 13.02.2014
 • Datum objave: 14.02.2014
 • Datum začetka veljavnosti: 14.03.2014
 • Podrobni podatki: povezava
Akti, ki vplivajo na ta akt
 • Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP)
 • Identifikacijska številka: 203
 • Predpis sprejema: Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP)
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 80/10
 • Povezava: http://www.uradni-list.si/1/content?id=100224
 • Datum sprejema: 28.09.2010
 • Datum objave: 12.10.2010
 • Datum začetka veljavnosti: 27.10.2010
 • Podrobni podatki: /
Neuradna prečiščena besedila
 • /

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za naravne vire in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mnvp(at)gov.si
© Ministrstvo za naravne vire in prostor