Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Državni prostorski načrt za priključek Brezovica na AC odseku Ljubljana-Vrhnika

Zgodovina: Uradni list RS, št. 102/10; Uradni list RS, št. 12/13; NPB1
Akti, ki posegajo v ta akt
 • Dopolnitev državnega prostorskega načrta za priključek Brezovica na avtocestnem odseku Ljubljana–Vrhnika
 • Identifikacijska številka: 323
 • Predpis sprejema: Uredba o dopolnitvah Uredbe o državnem prostorskem načrtu za priključek Brezovica na avtocestnem odseku Ljubljana–Vrhnika
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 12/13
 • Povezava: http://www.uradni-list.si/1/content?id=111813
 • Datum sprejema: 01.02.2013
 • Datum objave: 07.02.2013
 • Datum začetka veljavnosti: 22.02.2013
 • Podrobni podatki: /
Akti, ki vplivajo na ta akt
 • /
Neuradna prečiščena besedila
 • Uredba o državnem prostorskem načrtu za priključek Brezovica na avtocestnem odseku Ljubljana–Vrhnika (neuradno prečiščeno besedilo št. 1)
 • Publikacija: Pravno-informacijski sistem
 • Povezava: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5489
 • Datum sprejema: /
 • Datum objave: /
 • Datum začetka veljavnosti: /
 • Podrobni podatki: /

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mop(at)gov.si
© Ministrstvo za okolje in prostor