Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Državni prostorski načrt za območje hidroelektrarne Brežice

Zgodovina: Uradni list RS, št. 50/12; Uradni list RS, št. 69/13
Akti, ki posegajo v ta akt
 • Državni prostorski načrt za območje hidroelektrarne Mokrice
 • Identifikacijska številka: 374
 • Predpis sprejema: Uredba o državnem prostorskem načrtu za območje hidroelektrarne Mokrice
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 69/13
 • Povezava: http://www.uradni-list.si/1/content?id=114314
 • Datum sprejema: 22.08.2013
 • Datum objave: 23.08.2013
 • Datum začetka veljavnosti: 22.09.2013
 • Podrobni podatki: povezava
Akti, ki vplivajo na ta akt
 • /
Neuradna prečiščena besedila
 • /

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mop(at)gov.si
© Ministrstvo za okolje in prostor