Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Državni prostorski načrt za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna

Zgodovina: Uradni list RS, št. 17/14; Uradni list RS, št. 75/17
Akti, ki posegajo v ta akt
 • Ugotovitev, da Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor in Zakon o vodah nista v neskladju z Ustavo, ter o razveljavitvi Uredbe o državnem prostorskem načrtu za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna z odložnim rokom
 • Identifikacijska številka: 929
 • Predpis sprejema: Odločba o ugotovitvi, da Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor in Zakon o vodah nista v neskladju z Ustavo, ter o razveljavitvi Uredbe o državnem prostorskem načrtu za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna z odložnim rokom
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 75/17
 • Povezava: https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3605
 • Datum sprejema: 16.11.2017
 • Datum objave: 22.12.2017
 • Datum začetka veljavnosti: 22.12.2018
 • Podrobni podatki: /
Akti, ki vplivajo na ta akt
 • /
Neuradna prečiščena besedila
 • /

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za naravne vire in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mnvp(at)gov.si
© Ministrstvo za naravne vire in prostor