Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj–Koper do priključka Velenje jug

Zgodovina: Uradni list RS, št. 3/17; Uradni list RS, št. 36/19
Akti, ki posegajo v ta akt
 • /
Akti, ki vplivajo na ta akt
 • Ugotovitev, da Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj–Koper do priključka Velenje jug ni v neskladju z Ustavo
 • Identifikacijska številka: 1251
 • Predpis sprejema: Odločba o ugotovitvi, da Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj–Koper do priključka Velenje jug ni v neskladju z Ustavo
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 36/19
 • Povezava: https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-1638
 • Datum sprejema: 25.04.2019
 • Datum objave: 07.06.2019
 • Datum začetka veljavnosti: 07.06.2019
 • Podrobni podatki: /
Neuradna prečiščena besedila
 • /

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za naravne vire in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mnvp(at)gov.si
© Ministrstvo za naravne vire in prostor