Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Državni prostorski načrt za 110 kV kablovod v MO Koper

Zgodovina: Uradni list RS, št. 17/19; Uradni list RS, št. 38/19; Uradni list RS, št. 168/20
Akti, ki posegajo v ta akt
 • Spremembe in dopolnitve državnega prostorskega načrta za 110 kV kablovod v MO Koper
 • Identifikacijska številka: 1268
 • Predpis sprejema: Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o državnem prostorskem načrtu za 110 kV kablovod v MO Koper
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 38/19
 • Povezava: https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-1801
 • Datum sprejema: 13.06.2019
 • Datum objave: 14.06.2019
 • Datum začetka veljavnosti: 29.06.2019
 • Podrobni podatki: /
 • Spremembe državnega prostorskega načrta za 110 kV kablovod v MO Koper
 • Identifikacijska številka: 2067
 • Predpis sprejema: Uredba o spremembi Uredbe o državnem prostorskem načrtu za 110 kV kablovod v MO Koper
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 168/20
 • Povezava: https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2929
 • Datum sprejema: 19.11.2020
 • Datum objave: 20.11.2020
 • Datum začetka veljavnosti: 05.12.2020
 • Podrobni podatki: /
Akti, ki vplivajo na ta akt
 • /
Neuradna prečiščena besedila
 • /

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mop(at)gov.si
© Ministrstvo za okolje in prostor