Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Lokacijski načrt za železniško progo Puconci–Hodoš–državna meja z Republiko Madžarsko

Zgodovina: Uradni list RS, št. 29/97; Uradni list RS, št. 110/02; Uradni list RS, št. 33/07; Uradni list RS, št. 51/09
 • Identifikacijska številka: 23
 • Predpis sprejema: Uredba o lokacijskem načrtu za železniško progo Puconci–Hodoš–državna meja z Republiko Madžarsko
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 29/97
 • Povezava: http://www.uradni-list.si/1/content?id=4900
 • Datum sprejema: 22.05.1997
 • Datum objave: 23.05.1997
 • Datum začetka veljavnosti: 24.05.1997
 • Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 18.07.2009 (v celoti)
 • Podrobni podatki: /
Akti, ki posegajo v ta akt
 • Državni prostorski načrt za elektrifikacijo in rekonstrukcijo železniške proge Pragersko–Hodoš
 • Identifikacijska številka: 158
 • Predpis sprejema: Uredba o državnem prostorskem načrtu za elektrifikacijo in rekonstrukcijo železniške proge Pragersko–Hodoš
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 51/09
 • Povezava: http://www.uradni-list.si/1/content?id=93031
 • Datum sprejema: 24.06.2009
 • Datum objave: 03.07.2009
 • Datum začetka veljavnosti: 18.07.2009
 • Podrobni podatki: povezava
Akti, ki vplivajo na ta akt
 • Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1)
 • Identifikacijska številka: 47
 • Predpis sprejema: Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1)
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 110/02
 • Povezava: http://www.uradni-list.si/1/content?id=39920
 • Datum sprejema: 27.11.2002
 • Datum objave: 18.12.2002
 • Datum začetka veljavnosti: 01.01.2003
 • Podrobni podatki: /
 • Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt)
 • Identifikacijska številka: 117
 • Predpis sprejema: Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt)
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 33/07
 • Povezava: http://www.uradni-list.si/1/content?id=79670
 • Datum sprejema: 30.03.2007
 • Datum objave: 13.04.2007
 • Datum začetka veljavnosti: 28.04.2007
 • Podrobni podatki: /
Neuradna prečiščena besedila
 • /

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za naravne vire in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mnvp(at)gov.si
© Ministrstvo za naravne vire in prostor