Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Lokacijski načrt za avtocesto Razdrto - Fernetiči

Zgodovina: Uradni list SRS, št. 23/89; Uradni list RS, št. 73/94; Uradni list RS, št. 11/97; Uradni list RS, št. 110/02; Uradni list RS, št. 33/07; NPB1; Uradni list RS, št. 80/10
Akti, ki posegajo v ta akt
 • Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta za avtocesto Razdrto-Fernetiči (Uradni list SRS, št. 23/89), na odseku Dane-Fernetiči od km 18,250 do km 23,060
 • Identifikacijska številka: 8
 • Predpis sprejema: Uredba o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za avtocesto Razdrto-Fernetiči (Uradni list SRS, št. 23/89), na odseku Dane-Fernetiči od km 18,250 do km 23,060
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 73/94
 • Povezava: http://www.uradni-list.si/1/content?id=70698
 • Datum sprejema: 17.11.1994
 • Datum objave: 24.11.1994
 • Datum začetka veljavnosti: 09.12.1994
 • Podrobni podatki:
 • Popravek lokacijskega načrtu za avtocesto Razdrto–Fernetiči
 • Identifikacijska številka: 22
 • Predpis sprejema: Popravek odloka o lokacijskem načrtu za avtocesto Razdrto–Fernetiči
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 11/97
 • Povezava: http://www.uradni-list.si/1/content?id=3767
 • Datum sprejema: 24.02.1997
 • Datum objave: 28.02.1997
 • Datum začetka veljavnosti: 01.03.1997
 • Podrobni podatki: /
Akti, ki vplivajo na ta akt
 • Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1)
 • Identifikacijska številka: 47
 • Predpis sprejema: Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1)
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 110/02
 • Povezava: http://www.uradni-list.si/1/content?id=39920
 • Datum sprejema: 27.11.2002
 • Datum objave: 18.12.2002
 • Datum začetka veljavnosti: 01.01.2003
 • Podrobni podatki: /
 • Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt)
 • Identifikacijska številka: 117
 • Predpis sprejema: Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt)
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 33/07
 • Povezava: http://www.uradni-list.si/1/content?id=79670
 • Datum sprejema: 30.03.2007
 • Datum objave: 13.04.2007
 • Datum začetka veljavnosti: 28.04.2007
 • Podrobni podatki: /
 • Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP)
 • Identifikacijska številka: 203
 • Predpis sprejema: Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP)
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 80/10
 • Povezava: http://www.uradni-list.si/1/content?id=100224
 • Datum sprejema: 28.09.2010
 • Datum objave: 12.10.2010
 • Datum začetka veljavnosti: 27.10.2010
 • Podrobni podatki: /
Neuradna prečiščena besedila
 • Odlok o lokacijskem načrtu za avtocesto Razdrto–Fernetiči (neuradno prečiščeno besedilo št. 1)
 • Publikacija: /
 • Povezava:
 • Datum sprejema: /
 • Datum objave: /
 • Datum začetka veljavnosti: /
 • Podrobni podatki:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za naravne vire in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mnvp(at)gov.si
© Ministrstvo za naravne vire in prostor