Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Lokacijski načrt za magistralno cesto – avtomobilsko cesto Razdrto–Podnanos

Zgodovina: Uradni list SRS, št. 7/90; Uradni list RS, št. 71/99
 • Identifikacijska številka: 3
 • Predpis sprejema: Odlok o lokacijskem načrtu za magistralno cesto – avtomobilsko cesto Razdrto–Podnanos
 • Publikacija: Uradni list SRS, št. 7/90
 • Povezava:
 • Datum sprejema: 22.02.1990
 • Datum objave: 09.03.1990
 • Datum začetka veljavnosti: 17.03.1990
 • Datum prenehanja veljavnosti ali uporabe: 18.09.1999 (v celoti)
 • Podrobni podatki:
Akti, ki posegajo v ta akt
 • Lokacijski načrt za Primorski krak avtoceste na odseku hitre ceste Razdrto–Vipava
 • Identifikacijska številka: 29
 • Predpis sprejema: Uredba o lokacijskem načrtu za Primorski krak avtoceste na odseku hitre ceste Razdrto–Vipava
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 71/99
 • Povezava: http://www.uradni-list.si/1/content?id=22110
 • Datum sprejema: 02.09.1999
 • Datum objave: 03.09.1999
 • Datum začetka veljavnosti: 18.09.1999
 • Podrobni podatki: povezava
Akti, ki vplivajo na ta akt
 • /
Neuradna prečiščena besedila
 • /

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za naravne vire in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mnvp(at)gov.si
© Ministrstvo za naravne vire in prostor