Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Državni lokacijski načrt za oskrbni center ob avtocestnem odseku Slivnica - Pesnica

Zgodovina: Uradni list RS, št. 9/07; Uradni list RS, št. 33/07; Uradni list RS, št. 30/10; Uradni list RS, št. 80/10
Akti, ki posegajo v ta akt
 • Spremembe in dopolnitve državnega lokacijskega načrta za oskrbni center ob avtocestnem odseku Slivnica–Pesnica
 • Identifikacijska številka: 174
 • Predpis sprejema: Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za oskrbni center ob avtocestnem odseku Slivnica–Pesnica
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 30/10
 • Povezava: http://www.uradni-list.si/1/content?id=97162
 • Datum sprejema: 01.04.2010
 • Datum objave: 13.04.2010
 • Datum začetka veljavnosti: 14.04.2010
 • Podrobni podatki: /
Akti, ki vplivajo na ta akt
 • Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt)
 • Identifikacijska številka: 117
 • Predpis sprejema: Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt)
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 33/07
 • Povezava: http://www.uradni-list.si/1/content?id=79670
 • Datum sprejema: 30.03.2007
 • Datum objave: 13.04.2007
 • Datum začetka veljavnosti: 28.04.2007
 • Podrobni podatki: /
 • Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP)
 • Identifikacijska številka: 203
 • Predpis sprejema: Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP)
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 80/10
 • Povezava: http://www.uradni-list.si/1/content?id=100224
 • Datum sprejema: 28.09.2010
 • Datum objave: 12.10.2010
 • Datum začetka veljavnosti: 27.10.2010
 • Podrobni podatki: /
Neuradna prečiščena besedila
 • /

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mop(at)gov.si
© Ministrstvo za okolje in prostor