Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Lokacijska preveritev za individualno odstopanje na območju kompleksa SIP Šempeter za gradnjo prizidka

Zgodovina: Uradni list RS, št. 67/19
 • Identifikacijska številka: 1160
 • Predpis sprejema: Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje na območju kompleksa SIP Šempeter za gradnjo prizidka
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 67/19
 • Povezava: https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-2974
 • Datum sprejema: 23.10.2019
 • Datum objave: 08.11.2019
 • Datum začetka veljavnosti: 09.11.2019
 • Podrobni podatki: /
Akti, ki posegajo v ta akt
 • /
Akti, ki vplivajo na ta akt
 • /
Neuradna prečiščena besedila
 • /

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za naravne vire in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mnvp(at)gov.si
© Ministrstvo za naravne vire in prostor