Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Lokacijska preveritev za individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev na območju poslovno proizvodnega objekta Pfeifer d.o.o. (objekt z oznako PF2, v območju PD4 v OPPN Prihova)

Zgodovina: Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/19
 • Identifikacijska številka: 1231
 • Predpis sprejema: Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev na območju poslovno proizvodnega objekta Pfeifer d.o.o. (objekt z oznako PF2, v območju PD4 v OPPN Prihova)
 • Publikacija: Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/19
 • Povezava: http://www.lex-localis.info/UradnoGlasiloObcin/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=4e9b6765-8ec1-4986-ab...
 • Datum sprejema: 24.10.2019
 • Datum objave: 25.10.2019
 • Datum začetka veljavnosti: 26.10.2019
 • Podrobni podatki: /
Akti, ki posegajo v ta akt
 • /
Akti, ki vplivajo na ta akt
 • /
Neuradna prečiščena besedila
 • /

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mop(at)gov.si
© Ministrstvo za okolje in prostor