Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Lokacijska preveritev na območju sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za območje centralnih dejavnosti na severozahodnem delu obvoznice Radlje ob Dravi

Zgodovina: Medobčinski uradni vestnik, št. 24/19
 • Identifikacijska številka: 1459
 • Predpis sprejema: Sklep o potrditvi Elaborata lokacijske preveritve na območju sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za območje centralnih dejavnosti na severozahodnem delu obvoznice Radlje ob Dravi
 • Publikacija: Medobčinski uradni vestnik, št. 24/19
 • Povezava: http://www.medobcinski.si/files/2019/predpisi/1574776608_MUV%202019%2024%20%20%20426.pdf
 • Datum sprejema: 25.11.2019
 • Datum objave: 25.11.2019
 • Datum začetka veljavnosti: 26.11.2019
 • Podrobni podatki: /
Akti, ki posegajo v ta akt
 • /
Akti, ki vplivajo na ta akt
 • /
Neuradna prečiščena besedila
 • /

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mop(at)gov.si
© Ministrstvo za okolje in prostor