Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Lokacijska preveritev za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za del prostorske enote KA-77

Zgodovina: Uradni list RS, št. 67/21
 • Identifikacijska številka: 1814
 • Predpis sprejema: Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za del prostorske enote KA-77 na zemljiščih parc. št. 713/9, 713/5, 713/8, 716/2 in 715/13 k.o. 1911 – Kamnik
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 67/21
 • Povezava: https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-1425
 • Datum sprejema: 14.04.2021
 • Datum objave: 30.04.2021
 • Datum začetka veljavnosti: 08.05.2021
 • Podrobni podatki: /
Akti, ki posegajo v ta akt
 • /
Akti, ki vplivajo na ta akt
 • /
Neuradna prečiščena besedila
 • /

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mop(at)gov.si
© Ministrstvo za okolje in prostor