Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Lokacijska preveritev za individualno odstopanje od določil prostorskega akta za parcele številka 16/6, 877/1, 886/1 in 886/2, k.o. Kamnica

Zgodovina: Medobčinski uradni vestnik, št. 34/20
 • Identifikacijska številka: 1826
 • Predpis sprejema: Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od določil prostorskega akta za parcele št. 16/6, 886/1 in 886/2, k.o. Kamnica v mestni občini Maribor
 • Publikacija: Medobčinski uradni vestnik, št. 34/20
 • Povezava: http://www.medobcinski.si/files/2020/predpisi/1609442743_MUV%202020%2034%20%20%20338.pdf
 • Datum sprejema: 23.12.2020
 • Datum objave: 30.12.2020
 • Datum začetka veljavnosti: 07.01.2021
 • Podrobni podatki: /
Akti, ki posegajo v ta akt
 • /
Akti, ki vplivajo na ta akt
 • /
Neuradna prečiščena besedila
 • /

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mop(at)gov.si
© Ministrstvo za okolje in prostor