Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parceli št. 366, k. o. Bišečki Vrh

Zgodovina: Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 04/21
 • Identifikacijska številka: 1988
 • Predpis sprejema: Sklep o potrditvi lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parceli št. 366, k. o. Bišečki Vrh
 • Publikacija: Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 04/21
 • Povezava: https://www.trnovska-vas.si/Files/eMagazine/191/536572/uv_042021.pdf
 • Datum sprejema: 14.07.2021
 • Datum objave: 15.07.2021
 • Datum začetka veljavnosti: 16.07.2021
 • Podrobni podatki: /
Akti, ki posegajo v ta akt
 • /
Akti, ki vplivajo na ta akt
 • /
Neuradna prečiščena besedila
 • /

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mop(at)gov.si
© Ministrstvo za okolje in prostor