Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Lokacijska preveritev za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev v Mestni občini Ptuj na parcelah št. 1441, 1454/1, 1439, 1438/1, vse k. o. Ptuj

Zgodovina: Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št 4/21
 • Identifikacijska številka: 2003
 • Predpis sprejema: Sklep o potrditvi lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev v Mestni občini Ptuj na parcelah št. 1438/1, 1439, 1441, 1454/13, vse k. o. Ptuj
 • Publikacija: Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št 4/21
 • Povezava: https://www.ptuj.si/Files/eMagazine/107/398235/UV 4 2021.pdf#page=5
 • Datum sprejema: 22.03.2021
 • Datum objave: 26.03.2021
 • Datum začetka veljavnosti: 27.03.2021
 • Podrobni podatki: /
Akti, ki posegajo v ta akt
 • /
Akti, ki vplivajo na ta akt
 • /
Neuradna prečiščena besedila
 • /

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za naravne vire in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mnvp(at)gov.si
© Ministrstvo za naravne vire in prostor