Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Lokacijska preveritev za namen širitve stavbnega zemljišča na območju posamične poselitve EUP SD 115

Zgodovina: Uradni list RS, št. 150/21
 • Identifikacijska številka: 2200
 • Predpis sprejema: Sklep o lokacijski preveritvi za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na območju enote urejanja prostora SD115 (ID: 2200)
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 150/21
 • Povezava: https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2893
 • Datum sprejema: 08.09.2021
 • Datum objave: 17.09.2021
 • Datum začetka veljavnosti: 18.09.2021
 • Podrobni podatki: /
Akti, ki posegajo v ta akt
 • /
Akti, ki vplivajo na ta akt
 • /
Neuradna prečiščena besedila
 • /

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za naravne vire in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mnvp(at)gov.si
© Ministrstvo za naravne vire in prostor