Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Lokacijska preveritev v enoti urejanja prostora OP-2 (določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za individualne stanovanjske gradnje) na parcelni št. 962/2 – del k.o. 936 – Prihova

Zgodovina: Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/21
 • Identifikacijska številka: 2228
 • Predpis sprejema: Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora OP-2 (določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za individualne stanovanjske gradnje) na parcelni št. 962/2 – del k.o. 936 – Prihova, z ID 2228
 • Publikacija: Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/21
 • Povezava: http://www.lex-localis.info/UradnoGlasiloObcin/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=a586958f-f292-4097-9b...
 • Datum sprejema: 27.05.2021
 • Datum objave: 28.05.2021
 • Datum začetka veljavnosti: 29.05.2021
 • Podrobni podatki: /
Akti, ki posegajo v ta akt
 • /
Akti, ki vplivajo na ta akt
 • /
Neuradna prečiščena besedila
 • /

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mop(at)gov.si
© Ministrstvo za okolje in prostor