Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi v občini Muta na parceli št. 55/4 k.o. 810 Spodnja Gortina

Zgodovina: Medobčinski uradni vestnik, št. 12/21
 • Identifikacijska številka: 2312
 • Predpis sprejema: Sklep št. 92 o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi v občini Muta, na parceli št. 55/4 k.o. 810 Spodnja Gortina, ID št.: 2312
 • Publikacija: Medobčinski uradni vestnik, št. 12/21
 • Povezava: http://www.medobcinski.si/files/2021/predpisi/1622464151_MUV 2021 12 211.pdf
 • Datum sprejema: 27.05.2021
 • Datum objave: 31.05.2021
 • Datum začetka veljavnosti: 01.06.2021
 • Podrobni podatki: /
Akti, ki posegajo v ta akt
 • /
Akti, ki vplivajo na ta akt
 • /
Neuradna prečiščena besedila
 • /

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mop(at)gov.si
© Ministrstvo za okolje in prostor