Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Lokacijska preveritev za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za del PPE Ko3 v Mestni občini Maribor

Zgodovina: Medobčinski uradni vestnik, št. 13/21
 • Identifikacijska številka: 2350
 • Predpis sprejema: Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za del PPE Ko 3 v Mestni občini Maribor
 • Publikacija: Medobčinski uradni vestnik, št. 13/21
 • Povezava: http://www.medobcinski.si/files/2021/predpisi/1623318326_MUV 2021 13 215.pdf
 • Datum sprejema: 27.05.2021
 • Datum objave: 10.06.2021
 • Datum začetka veljavnosti: 18.06.2021
 • Podrobni podatki: /
Akti, ki posegajo v ta akt
 • /
Akti, ki vplivajo na ta akt
 • /
Neuradna prečiščena besedila
 • /

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mop(at)gov.si
© Ministrstvo za okolje in prostor