Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi severno od naselja Šmartno ob Dreti (OP-2)

Zgodovina: Uradno glasilo slovenskih občin, št. 55/21
 • Identifikacijska številka: 2368
 • Predpis sprejema: Sklep o lokacijski preveritvi v enoti urejanja prostora OP-2 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za individualno stanovanjsko gradnjo severno od naselja Šmartno ob Dreti, na parcelni št. 100/4, 100/5, 99/2, 99/1 in 103 vse k.o. 940 – Šmartno ob Dreti, z ID 2368
 • Publikacija: Uradno glasilo slovenskih občin, št. 55/21
 • Povezava: http://www.lex-localis.info/UradnoGlasiloObcin/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=2aba9306-a6c7-4838-82...
 • Datum sprejema: 28.10.2021
 • Datum objave: 29.10.2021
 • Datum začetka veljavnosti: 30.10.2021
 • Podrobni podatki: /
Akti, ki posegajo v ta akt
 • /
Akti, ki vplivajo na ta akt
 • /
Neuradna prečiščena besedila
 • /

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mop(at)gov.si
© Ministrstvo za okolje in prostor