Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Lokacijska preveritev za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na delu EUP SG-1 v OPN Občine Duplek

Zgodovina: Uradno glasilo slovenskih občin, št. 52/21
 • Identifikacijska številka: 2466
 • Predpis sprejema: Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi v Občini Duplek, na parcelah št. 680/1 in 680/2, obe k. o. 689-Spodnja Korena; ID št.: 2466
 • Publikacija: Uradno glasilo slovenskih občin, št. 52/21
 • Povezava: http://www.lex-localis.info/UradnoGlasiloObcin/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=7094899f-efc1-4d95-83...
 • Datum sprejema: 06.10.2021
 • Datum objave: 08.10.2021
 • Datum začetka veljavnosti: 09.10.2021
 • Podrobni podatki: /
Akti, ki posegajo v ta akt
 • /
Akti, ki vplivajo na ta akt
 • /
Neuradna prečiščena besedila
 • /

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mop(at)gov.si
© Ministrstvo za okolje in prostor