Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Lokacijska preveritev za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 553, 552/3, 552/1, k.o. 1125 – Ostrožno

Zgodovina: Uradni list RS, št. 205/21
 • Identifikacijska številka: 2521
 • Predpis sprejema: Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov 2521 (parc. št. 557/2, 557/1, 552/3, k.o. 1125 – Ostrožno)
 • Publikacija: Uradni list RS, št. 205/21
 • Povezava: https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-4270
 • Datum sprejema: 21.12.2021
 • Datum objave: 29.12.2021
 • Datum začetka veljavnosti: 30.12.2021
 • Podrobni podatki: /
Akti, ki posegajo v ta akt
 • /
Akti, ki vplivajo na ta akt
 • /
Neuradna prečiščena besedila
 • /

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mop(at)gov.si
© Ministrstvo za okolje in prostor