Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v k. o. 280 Rucmanci

Zgodovina: Uradno glasilo Občine Sveti Tomaž, št. 17/21
 • Identifikacijska številka: 2563
 • Predpis sprejema: Sklep o lokacijski preveritvi za parcelo številka 324 k.o. Rucmanci
 • Publikacija: Uradno glasilo Občine Sveti Tomaž, št. 17/21
 • Povezava: http://sv-tomaz.si/wp-content/uploads/uradno-glasilo-17-2021.pdf#page=2
 • Datum sprejema: 04.11.2021
 • Datum objave: 05.11.2021
 • Datum začetka veljavnosti: 06.11.2021
 • Podrobni podatki: /
Akti, ki posegajo v ta akt
 • /
Akti, ki vplivajo na ta akt
 • /
Neuradna prečiščena besedila
 • /

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mop(at)gov.si
© Ministrstvo za okolje in prostor