Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Lokacijska preveritev za preoblikovanje izvornega območja posamične poselitve na delu parc. št. 424, 427, 445, 447 in 448/2 v k.o. 548 – Zgornja Senarska ter istočasno povečanje izvornega območja posamične poselitve na delu parc. št. 424 in 448/2 v k.o. 548 – Zgornja Senarska

Zgodovina: Uradno glasilo e-občina, št. 20/21
 • Identifikacijska številka: 2587
 • Predpis sprejema: Sklep o potrditvi lokacijske preveritve za preoblikovanje izvornega območja posamične poselitve na delu parc. Št. 424, 427, 445, 447 in 448/2 vse K.O. 548 - Zg. Senarska
 • Publikacija: Uradno glasilo e-občina, št. 20/21
 • Povezava: https://www.svetatrojica.si/act/60935
 • Datum sprejema: 29.09.2021
 • Datum objave: 01.10.2021
 • Datum začetka veljavnosti: 09.10.2021
 • Podrobni podatki: /
Akti, ki posegajo v ta akt
 • /
Akti, ki vplivajo na ta akt
 • /
Neuradna prečiščena besedila
 • /

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mop(at)gov.si
© Ministrstvo za okolje in prostor