Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 522/1 in *81, k.o. Dobrovlje (985)

Zgodovina: Uradne objave Občine Braslovče, št. 5/22
 • Identifikacijska številka: 2821
 • Predpis sprejema: Sklep o lokacijski preveritvi za določanje obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi na parcelah št. 522/1 in *81, k.o. Dobrovlje (985) (ID: 2821)
 • Publikacija: Uradne objave Občine Braslovče, št. 5/22
 • Povezava: https://www.braslovce.si/Files/eMagazine/157/645786/Uradne%20objave%205-2022%20junij.pdf#page=6
 • Datum sprejema: 08.06.2022
 • Datum objave: 16.06.2022
 • Datum začetka veljavnosti: 17.06.2022
 • Podrobni podatki: /
Akti, ki posegajo v ta akt
 • /
Akti, ki vplivajo na ta akt
 • /
Neuradna prečiščena besedila
 • /

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za naravne vire in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mnvp(at)gov.si
© Ministrstvo za naravne vire in prostor