Dostop do podatkov o prostorskih aktih
Z uporabo storitev in podatkov uporabnik potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom ter se z njim strinja.

Občinski prostorski načrt Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Zgodovina: Uradni list RS, št. 36/15; Uradni list RS, št. 58/16; NPB1
Akti, ki posegajo v ta akt
  • Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
  • Identifikacijska številka: 668
  • Predpis sprejema: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
  • Publikacija: Uradni list RS, št. 58/16
  • Povezava: http://www.uradni-list.si/1/content?id=127649
  • Datum sprejema: 31.08.2016
  • Datum objave: 02.09.2016
  • Datum začetka veljavnosti: 03.09.2016
  • Podrobni podatki: /
Akti, ki vplivajo na ta akt
  • /
Neuradna prečiščena besedila

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

O NAS

Ministrstvo za naravne vire in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
T: (01) 478 70 00
F: (01) 478 74 25
E: gp.mnvp(at)gov.si
© Ministrstvo za naravne vire in prostor